Tổng hợp công cụ hữu ích

Đây là những công cụ mà mình thường sử dụng. Một số hỗ trợ cuộc sống, một số hỗ trợ công việc cho vợ mình :D